2011 р. проект «Інтерактивна навчальна настільна гра «Стоп насильству!» (за підтримки ПРООН)

 

Мета проекту  «Інтерактивна навчальна настільна гра «Стоп насильству!»[1] - покращення методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична психологія» шляхом впровадження у  профільних вищих навчальних закладах України (далі по тексту – ВНЗ) у межах відповідних спецдисицплін настільної інтерактивної просвітницько-профілактичної гри «Стоп насильству!».

Партнером проекту виступав Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, на базі якого вже третій рік впроваджується розроблена фахівцями ВГЦ «Волонтер» за підтримки ЮНІСЕФ навчальна програма «Соціально-педагогічна робота з попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми».

Діяльність у межах проекту відбувалася за двома ключовими напрямами:

1.Змістовно-технологічний: розробка, друк та поширення інтерактивної просвітницько-профілактичної гри «СТОП насильству!»;

2.Когнітивний: презентація розробленої інтерактивної просвітницько-профілактичної гри «СТОП насильству!» викладачам ВНЗ України, які здійснюють підготовку майбутніх фахівців за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична психологія», спеціалістам служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім¢ї, дітей та молоді,  зацікавлених громадськх організацій.

27-28 червня 2011 року в м.Києві відбулася робоча зустріч спеціалістів ВГЦ «Волонтер», Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка з метою розробки концепції та проекту макету інтерактивної просвітницько-профілактичної гри «СТОП насильству!».

До початку вересня 2011 року фахівці ВГЦ «Волонтер» працювали над змістовним наповненням гри.

Із метою апробації та удосконалення інтерактивної просвітницько-профілактичної гри «СТОП насильству!» нами було проведено 10 фокус-груп (цільова аудиторія – студенти, викладачі ВНЗ, спеціалісти центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді). Усього участь у фокус-групах взяли 100 осіб.

На наступному етапі Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка  затверджено інтерактивну настільну просвітницько-профілактичну гру «СТОП насильству!», як змістовно-технологічного компонент викладання спецдисциплін за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична психологія» (витяг з протоколу №1 від 20.09.2011).

Наприкінці вересня 2011 року інтерактивна просвітницько-профілактична гра «СТОП насильству!» побачила світ. Інструкція та методичні рекомендації до гриДана гра була створена Всеукраїнським громадським центром „Волонтер” на основі досвіду розробки подібних ігрових матеріалів організації “Tаcade” з Великобританії.

4 листопада 2011 року Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» у партнерстві з Інститутом психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка провели круглий стіл «Соціально-педагогічна робота з попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми».

Участь у круглому столі взяли завдувачі кафедр та викладчі 19 ВНЗ України, які здайснюють підготовку студентів за спеціальностями "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", "Практична психологія".

Також участь у круглому столі взяли представники держаних та громадських організацій, які працюють у галузі профілактики насильства в сім`ї та жорстокого поводження з дітьми. 

Усього у обговоренні проблеми попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми взяло участь 45 осіб.

 

 

У ході круглого столу були презентовані:

  1. навчальна програма курсу «Соціально-педагогічна робота з попередження насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми»;
  2. просвітницько-профілактична настільна карткова гра «СТОП насильству!»;
  3. навчальні та методичні посібники, розроблені з метою покращення підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, “Практична психологія” до професійної діяльності у сфері попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.


Із привітальним словом до учасників заходу звернувся Берді Бердієв, помічник Директора Представництва ООН в Україні. Він наголосив на тому, що насильство в сім’ї поступово перестає бути «приватною справою», воно набуває значення соціальної та суспільно небезпечної проблеми. За даними світових досліджень кожна четверта жінка протягом життя хоча б один раз стала жертвою насильства в сім’ї, а в Україні від нього потерпає близько половини населення, при чому третина вже у дитячому віці стикається з  такого роду жорстокістю. 

Проте 75% таких людей не звертаються по допомогу, адже в їхній свідомості ще панує багато стереотипів щодо сімейних стосунків, вони не володіють достатньою інформацію про характер і прояви насильства у сім’ї, а також здебільшого не знають, як знайти вихід із такої ситуації. Тож такі випадки, залишаючись латентними, сприяють дискримінації, руйнують сім’ї, вкорочують життя людей.

Незважаючи на те, що в Україні існує законодавство з протидії насильству в сім’ї, триває Національна кампанія «Стоп насильству!», а уряд України докладає зусиль для боротьби з цим ганебним явищем, все ж проблема залишається.  І саме від того, як ми будемо ставитись до насильства в сім’ї, залежить не лише життя людей, але й здоров’я нації в цілому.


Із дововіддю "Насильство в сім'ї. Масштаби проблеми та внесок ПРООН в покращення системи протидії насильству  в сім'Ї в Україні" виступила Світлана Олегівна Павлиш, експерт з питань запобігання насильству Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, ПРООН-ЄС. У своїй доповіді вона наголосила на тому, що покращити ситуацію, яка склалася в Україні, може нетерпиме ставлення громадян до насильства та їхня щодо подолання проблеми. Особливо важливим є розуміння цього явища, механізмів його попередження та подолання фахівцями, зокрема майбутніми.


Саме тому гра «Стоп насильству!», поява якої стала можливою завдяки співпраці Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні (проекту, який співфінансується ПРООН і ЄС) та методичної ради Всеукраїнського громадського центру «Волонтер», покликана стати додатковим джерелом корисної інформації про насильство в сім’ї, його латентні форми і прояви, індикатори виявлення та методи профілактики не лише для молодого покоління, але й для професіоналів, які працюють в цій сфері.


Ольга Володимирівна Безпалько, директор Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, д. пед. наук, професор, окреслила актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи з попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. Вона підкреслила, що проблема жорстоко поводження з дітьми в останні роки визнана в Україні як загальнонаціональна. Свідченням цього є прийняття низки законодавчих актів, відповідно до яких значна роль у попередженні насильства щодо дітей та подоланні його наслідків покладається на психологів, соціальних педагогів та спеціалістів служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Однак фахівці не завжди готові до виконання функцій, які покладає на них держава. Причинами цього є недостатня спеціальна підготовка фахівців. З огляду на це, на державному рівні визнано – у програми підготовки працівників соціальної сфери, доцільно ввести спеціальні курси, спрямовані на попередження, виявлення та подолання жорстокого поводження з дітьми та насильства у сім’ї.

В Інституті психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка  протягом останніх двох років викладається курс «Соціально-педагогічна робота з попередження насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми». Програму  укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Вона визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складники та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. На практичних заняттях з цієї дисципліни активно використовуються інтерактивні методи навчання: групові дискусії, кейс- стаді, рольові ігри тощо.


Із презентацією навчального курсу "Соціально-педагогічна робота з попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми" виступила Тетяна Василівна Журавель, голова виконкому Всеукраїнського громадського центру "Волонтер", викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Під керівництвом Ольги Михайлівни Нікітіної, завідувача сектору з питань сім’ї відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; члена методичної ради Всеукраїнського громадського центру «Волонтер», та модераторів (Т.В. Журавель, Т.П. Спіріної, Т.Л. Лях, В.М. Вовка) учасники опанували методику проведення презентованої гри «СТОП насильству!». Просвітницько-профілактична настільна карткова гра “СТОП насильству!” розроблена з метою покращення підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, “Практична психологія” до професійної діяльності у сфері попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.


Гра може використовуватись як під час вивчення відповідних спеціальних дисциплін, так і окремих тем, присвячених вищезазначеним питанням,  у  профільних вищих навчальних закладах України.

Гра спрямована на детальний розгляд питань запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми, а також висвітлення механізму взаємодії органів та служб у сфері протидії вказаним явищам. Гра у ході вивчення спецдисциплін та окремих тем може виконувати декілька функцій: діагностичну, просвітницьку, корекційну та контрольну.

Про потенціал інтерактивної настільної просвітницько-профілактичної гри «СТОП насильству!» у підготовці майбутніх спеціалістів розповіла Алла Борисівна Блага, полковник міліції, к. юрид. наук, доцент кафедри кримінального права Харківського національного університету внутрішніх справ, тренер ПРООН.

Тетяна Григорівна Веретенко, завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, к. пед. наук, професор, виступила з доповіддю «Навчально-методичне забезпечення підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників».

Вона поділилась із учасниками думкою: «…просвітницько-профілактичну настільну карткову гру “СТОП насильству!”  можна розглядати як одну з форм інтерактивного навчання майбутніх соціальних педагогів, психологів та соціальних працівників. ЇЇ використання у процесі підготовки спеціалістів соціальної сфери забезпечить формування у них необхідних компетенцій різних рівнів профілактики жорстокого поводження з дітьми»

Наприкінці круглого столу учасники отримали у подарунок декілька примірників просвітницько-профілактичної настільної карткової гри «СТОП насильству!».

У цілому, учасники підкреслили важливість підготовки фахівців соціальної сфери до здійснення профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.


Програма круглого столу

 Розповсюдження гри:

-  20 викладачів ВНЗ України, які готують майбутніх фахівців за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична психологія», познайомились із методикою проведення інтерактивної настільної просвітницько-профілактичної гри «СТОП насильству!» та використовують її у межах начальної програми «Соціально-педагогічна робота з попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми» або подібних спецдисциплін;

 -  Понад 30 ВНЗ отримали для впровадження в процес підготовки майбутніх фахівців за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична психологія» інтерактивну настільну просвітницько-профілактичну гру «СТОП насильству!»;

 -  Понад 100 організацій (служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім¢ї, дітей та молоді,  зацікавлених громадських організацій)  отримали та використовують інтерактивну настільну просвітницько-профілактичну гру «СТОП насильству!».

 Керівник проекту: Тетяна Лях (tll.volonter@gmail.com) 

 [1]

Цей захід став можливим завдяки проекту «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) та співфінансується Європейським Союзом та ПРООН

 

 

Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)