Звіт про реалізацію проекту

Проект реалізується за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Європейського Союзу

                                                                      

 

 


 

 

Основні результати проекту

«Відпрацювання системи надання профілактичних послуг підліткам груп ризику та підліткам, уразливим щодо інфікування ВІЛ»

 

Для досягнення очікуваних результатів співробітництва: попередження поширення ВІЛ-інфекції серед підлітків груп ризику та підлітків, уразливих щодо інфікування ВІЛ, на рівні мм. Києва та Білої Церкви шляхом: налагодження, оптимізації та ефективної координації системи ВІЛ-профілактичної роботи з даною категорією підлітків; забезпечення їх доступу до добровільного консультування та тестування на ВІЛ й отримання інших консультативних, просвітницько-профілактичних та медико-соціальних послуг, спрямованих на профілактику ВІЛ, було розроблено систему заходів, що здійснювались у трьох площинах:

 

 

  1. мотивування уразливих підлітків та ПГР до зміни ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ, а також звернення за отримання консультативних, просвітницько-профілактичних, медико-соціальних послуг та послуг з ДКТ;
  2. удосконалення координаційного механізму надання послуг уразливим підліткам та ПГР;
  3. підвищення компетентності фахівці, залучених до системи надання послуг уразливим підліткам та ПГР.

 

У межа першої площини (1):

-  Розробили та впроваджуємо серед цільових груп програму для підлітків «Вчимося бути здоровими», що складається з 7-ми групових мотиваційних консультацій (інтерактивних тренінгових занять) та  містить такі основні теми: особливості профілактики ВІЛ-інфекції, важливість тестування на ВІЛ та його переваги; як не інфікуватися ІПСШ; попередження вживання наркотиків; як та куди звертатися за медико-соціальними послугами тощо.

-  Розробили програму для підлітків, які виявили бажання стати лідерами-волонтерами та передавати набуті на заняттях знання своїм одноліткам за методом «рівний-рівному».

-  Розробили та використовуємо під час занять настільні профілактичні ігри.

- Супроводжуємо дітей, які після участі у програмі виявили бажання здати тест, до місця проведення тестування: кабінетів довіри при Центрі СНІДу, Клінік, дружніх до молоді, громадських організацій. У закритих установах діти можуть здати тест на ВІЛ у медичному кабінеті цієї установи.

 

У межа другої площини (2):

На місцевому рівні:

- Розробили Порядок міжвідомчої координації основних державних суб’єктів щодо надання медико-соціальних та просвітницько-профілактичних послуг підліткам груп ризику та уразливим підліткам. У документі визначено основні механізм взаємодії та основні функції різних державних структур (ССД, соціальних служб, КМСД, КВІ, установ охорони здоров’я, освіти тощо) у профілактичній роботі серед ПГР.

-  На регулярній основі проводяться робочі зустрічі зацікавлених сторін – ключових державних та громадських організацій, дотичних до профілактики – щодо удосконалення взаємодії у процесі реалізації профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед ПГР та уразливих підлітків та надання їм ефективних медико-соціальних та інших видів послуг.

На державному рівні:

-  Розроблено методичні рекомендації для спеціалістів КМСД, КВІ, а також ССД та соціальних служб щодо проведення мотиваційних консультацій з ПГР та уразливими підлітками (зокрема тими, що перебувають у конфлікті з законом) з метою переадресації їх до партнерських організацій та структур для отримання послуг, спрямованих на профілактику ВІЛ.

 

У межа третьої площини (3):

- Проводяться семінари-тренінги для ключових партнерів проекту – державних структур та громадських організацій, що задіяні у систему профілактики – на такі ключові теми: Особливості уразливих підлітків та підлітків груп ризику; Інтерактивні форми профілактичної роботи; Як зробити послуги дружніми для підлітків? Ефективне співробітництво між надавачами послуг.

 

Головні проблемні аспекти в ході реалізації проекту:

На початкових етапах реалізації проекту стикалися з небажанням працівників медичних установ тестувати на ВІЛ підлітків, які не досягли повноліття (18 років), попри те, що в Україні законодавчо закріплена така можливість для дітей, починаючи з 14 років. Цю проблему було вирішено шляхом офіційних листів до керівництва цих установ з посиланнями на законодавство, а також шляхом обговорення цих питань під час робочих зустрічей.

Керівництво деяких професійно-технічних училищ періодично виступає проти того, що діти переадресовуються для тестування на ВІЛ без відома батьків, ця проблема вирішується таким самим чином, як сказано вище.

Однією з основних проблем, яка знаходиться поза межами впливу проекту, є  складності у затвердженні на регіональному та всеукраїнському  рівнях розроблених порядків взаємодії основних суб’єктів профілактичної діяльності та методичних рекомендацій через постійну зміну влади та нестабільність політичної ситуації в Україні.

 

Основні ідеї, отримані в результаті проекту:

-       Мотивація підлітків до проходження ДКТ значно зростає саме під час участі у тренінгових групових заняттях – мотиваційних консультаціях, адже: розширюється поінформованість підлітка про шляхи передачі та особливості ВІЛ-інфекції; відбувається переоцінка підлітком ризикованих практик, досвід яких він мав; відбувається усвідомлення вірогідності власного інфікування на ВІЛ під час ризикованих практик;  долаються страхи та стереотипи, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, що притаманні пересічному населенню та зокрема – підліткам (на кшталт «навіщо знати про свій статус, якщо це невиліковна інфекція»?).

-       Найефективнішою є просвітницько-профілактична робота, що здійснюється за методом «рівний-рівному»: підготовані лідери-волонтери з числа цільової групи проводять профілактичну роботу серед однолітків та мотивують їх до тестування на ВІЛ. Лідери-волонтери мають бути забезпечені методичними матеріалами (буклетами, зошитами-конспектами зі своєрідними «підказками»), що дозволить їм підвищити якість підготовки та реалізації просвітницько-профілактичної та мотиваційної діяльності.

-       Підлітки уразливих груп та ПГР повинні мати доступ до широкого спектру медико-соціальних послуг в контексті профілактики ВІЛ-інфекції (індивідуальних консультацій з питань репродуктивного та сексуального здоров’я, наркозалежності, програм зменшення шкоди тощо) та до послуг ДКТ, що може бути досягнуто лише шляхом ефективної міжвідомчої та мультидисциплінарної співпраці, на основі переадресації та, за потреби, супроводження підлітка для отримання послуг. 

-       Співпраця має здійснюватися у площині: установа, де перебувають або знаходяться на обліку підлітки (училище, колонія, СІЗО, КВІ, КМСД, ССД) – центр соціальних служб – СНІД-центри та Клініки, дружні до молоді – громадські організації. Всі партнери мають бути поінформовані та зацікавлені у наданні доступу підліткам до інформаційних та медико-соціальних послуг, включені до системи ефективної переадресації, що може бути забезпечено шляхом участі представників партнерських структур у відповідних навчальних семінарах та робочих групах з питань профілактики серед уразливих підлітків та ПГР.

 

Найбільш успішні результати проекту:

  • Стабільний вихід на цільові групи проекту, проведення з підлітками систематичних тренінгових занять задля мотивування до тестування на ВІЛ, отримання інших медико-соціальних послуг та зміни ризикованої поведінки – завдяки співпраці з ключовими структурами, де навчаються, виховуються або перебувають на обліку ПГР та уразливі підлітки;
  • Робота з лідерами-волонтерами з числа цільової групи;
  • Налагоджена система переадресації підлітків для тестування на ВІЛ та отримання інших медико-соціальних  послуг  – через укладання відповідних домовленостей з надавачами таких послуг та проведення регулярних спільних робочих нарад;
  • Успішний досвід залучення суб’єктів державної влади, причетних до реалізації профілактичних завдань, до взаємодії у процесі вдосконалення та підвищенні ефективності системи надання ПГР та уразливим підліткам медико-соціальних та інших видів послуг задля зменшення ризику інфікування ВІЛ та зміни їх способу життя;
  • Рекомендація програми профілактичних занять «Вчимося бути здоровими» Міністерством внутрішніх справ України для використання всіма підрозділами кримінальної міліції у справах дітей в областях та впровадження її у трьох регіонах України (у якості апробації)  власними силами правоохоронних органів.
  • Включення до навчальних планів єдиного в Україні Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України переліку тем з питань профілактики ВІЛ серед ПГР, які перебувають у конфлікті з законом, що дозволило процес навчання спеціалістів зробити неперервним та таким, що не залежить від фінансової підтримки. На сьогодні за цими темами пройшло навчання вже близько 2000 працівників кримінально-виконавчої служби України.

 

Моніторинг та оцінка проекту:

Для забезпечення належного рівня якості виконання проекту впроваджено систему моніторингу, яка включає опитування учасників проекту – суб’єктів міжвідомчої взаємодії, первинні та заключні анкетування представників цільової групи до та після участі у програмі, фокус-групи та інтерв’ю як з представниками цільової групи проекту, так і спеціалістами, залученими до його реалізації.

Наразі участь у тренінгових заняттях в межах програми взяли 8700 підлітків, з яких 2620 виказали бажання пройти тест на ВІЛ та були переадресовані для отримання такої послуги.

 

 

Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)