Школа організаторів діяльності волонтерів

 

Запрошуємо фахівців стати учасниками спеціально розробленої спеціалістами Всеукраїнського громадського центру „Волонтер” Школи організаторів діяльності волонтерів.
Мета Школи: підвищення компетентності спеціалістів, які організовують та скеровують роботу волонтерів, щодо забезпечення діяльності волонтерських груп.
 
Вже котрий рік поспіль, пропонуючи форму підготовки спеціалістів у форматі „Школи організаторів діяльності волонтерів”, ми намагаємося привернути увагу до важливості навчання не тільки волонтерів (традиційні Школи волонтерів), але й тих, хто організовує та скеровує їхню діяльність. Адже багаторічний досвід супервізії волонтерських програм різноманітних організацій України, Білорусі, Молдови та Росії свідчить, що відсутність підготовленого спеціаліста впливає на недостатній рівень забезпечення умов діяльності волонтерських груп.
 
Під час розробки програми Школи організаторів соціально-педагогічної діяльності волонтерів за основу ми брали модель експірієнтального навчання (від англ. еxperience – досвід) американського дослідника Д. Колба.
 
Основні позиції цього підходу найбільш повно відображають систему, яка закладена в пропонованій нами програмі підготовки фахівців до керівництва діяльністю волонтерських груп. Так, поетапність циклу допомагє учасникам не тільки актуалізувати наявні знання, а й рефлексивно усвідомлювати можливі прогалини в професійній діяльності та, на основі отриманого зворотного зв’язку, окреслити шляхи виходу з пропонованих проблемних ситуацій.
Упродовж тривалого часу учасники мають можливість працювати з новою інформацією, вирішувати різноманітні практичні завдання, осмислювати новий теоретичний матеріал.
Підготовка організаторів діяльності волонтерів за моделлю експірієнтального навчання складалася з чотирьох послідовних і взаємопов’язаних етапів.
Так, на першому етапі (етап конкретного досвіду) учасники Школи мають змогу актуалізувати досвід, який у них є із заявленої теми. Відбувається аналіз власної практики, пошук і означення того, з чим потрібно попрацювати в рамках заявленої теми чи проблеми. Тому в результаті як первинний продукт спільної діяльності створюється певне спільне змістове поле, у якому згодом проводилася активна робота.
На наступному етапі – рефлексивного спостереження – створюються умови для критичного осмислення учасниками наявного досвіду. Ключовим процесом цього етапу можна назвати проблематизацію.
На третьому етапі (абстрактна концептуалізація) учасники мають можливість конструювати та засвоювати нові знання. Нами забезпечуються умови для переходу від реальних ситуацій із власної практики учасників до узагальнених висновків та закономірностей.
І на останньому етапі (активне експериментування) увага приділяється можливості перевірити сформульовані висновки на практиці: повернутись зі сфери абстрактного знову у сферу реального. Це здійснюється шляхом виконання проблемних завдань, моделюванням ситуацій тощо.
 
Розробляючи програму підготовки координаторів волонтерських груп, ми виходили з того, що вона повинна мати комплексний, інтеграційний, міждисциплінарний характер та містити блоки щодо основ менеджменту волонтерської діяльності, технологій вивчення потреб волонтерів, конструювання базових та спеціальних програм підготовки волонтерів.
 
Ми запрошуємо Вас взяти участь у тижневій Школі організаторів діяльності волонтерів!!!
 
Програма тижневої Школи організаторів діяльності волонтерів складється з п’яти тематичних блоків, а саме:
1.     Волонтерство: історія та сучасність.
2.     Технології організації волонтерської діяльності.
3.     Методика управління діяльністю волонтерів.
4.     Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя дітей та молоді.
5.     Підготовка волонтерів до здійснення соціально корисної діяльності.
 
У першому тематичному блоці „Волонтерство: історія та сучасність” розглядались такі питання:
         поняття та сутність волонтерства;
         історія створення інституту волонтерства в Україні;
         види волонтерства;
         мотивація людей до волонтерської діяльності;
         суб’єкти та об’єкти волонтерської діяльності;
         напрями діяльності волонтерів;
         правові аспекти волонтерської діяльності.
Другий тематичний блок „Технології організації волонтерської діяльності” містить такі питання:
         стратегічний підхід до організації діяльності волонтерських груп;
         методика розробки волонтерської програми;
         технології залучення добровільних помічників;
         особливості інтерв’ювання потенційних волонтерів;
         укладання угод між волонтером та організацією.
Третій тематичний блок „Методика управління діяльністю волонтерів” складається з питань:
         методика управління добровольцями;
         основи контролю, моніторингу та оцінки соціально-педагогічної діяльності волонтерських груп;
         організація заходів щодо заохочення та визнання волонтерів.
У четвертому тематичному блоці „Організація просвітницько-профілактичної роботи волонтерських груп”, враховуючи популярність профілактичного та просвітницького напрямів діяльності волонтерських груп, нами пропонується авторський просвітницький тренінг „Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя дітей та молоді”.
Цей тематичний блок містить такі питання:
         підходи до навчання підлітків та молоді;
         особливості проведення просвітницько-профілактичної роботи з використанням інтерактивних методів для аудиторії підлітків;
         інтерактивні методи, що використовуються в програмах формування здорового способу життя;
         метод „рівний-рівному”: досвід волонтерських учнівських та студентських груп України.
 
П’ятий тематичний блок „Підготовка волонтерів до здійснення соціально корисної діяльності” передбачає відпрацювання навичок моделювання та впровадження програм підготовки студентів-волонтерів до роботи за певним напрямом соціально-педагогічної діяльності.
 
 
Участь у Школі організаторів діяльності волонтерів Вам і організації, в якій Ви працюєте, дозволить:
  • вдосконалити існуючі волонтерські програми,
  • отримати якісний методичний супровід,
  • розробити нові волонтерські ініціативи,
  • знайти надійних партнерів та однодумців у справі покращення якості життя на нашій планеті!
 
Чекаємо на Вас!
Звертайтеся за нашою адресою!!!
 
        З повагою,
Тетяна Леонідівна Лях,
Голова методичної ради ВГЦ "Волонтер",
канд. пед. наук, доцент
кафедри соціальної педагогіки
та корекційної освіти Інституту психології
та соціальної педагогіки
Київського університету імені Бориса Грінченка
 
Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)